Valikko

Käyttöehdot

YLEISTÄ

Meetingpackage.com on Cocouz Oy:n (johon viitataan tästä eteenpäin nimikkeellä “Meetingpackage.com”) omistama ja hallinnoima verkkopalvelualusta (“verkkosivut”), joka on muodostettu yhtiöksi Suomen lain mukaisesti ja jonka rekisteröidyt toimitilat sijaitsevat Espoossa, Suomessa. Yrityksen suomalainen Y-tunnus on FI25775929.

Meetingpackage.comissa kokousten järjestäjät, kokouspaikat ynnä muut vastaavat palvelut (“palveluntarjoaja”) voivat mainostaa kokouksia, kokouspaketteja, kokouspaikkoja sekä muita asianmukaisia palveluita ja tuotteita (“tuote”) varaus- ja myyntitarkoitukseen, minkä lisäksi Verkkosivuilla vieraileva yksityishenkilö (“asiakas” tai “sinä”) voi halutessaan tehdä ostoksia ja varauksia. Meetingpackage.comin verkkosivut ja verkkoalusta muodostavat yhdessä palvelun (johon viitataan tästä eteenpäin nimikkeellä “palvelu”).

1. KATTAVUUS

Sekä säännöt ja ehdot että yksityisyydensuojasäännöt pätevät verkkosivujen käyttäjiin sekä niillä vieraileviin henkilöihin, joihin luetaan niin asiakkaat kuin palveluntarjoajatkin. Säännöt ja ehdot pätevät kaikkiin verkosta löytyviin palveluihimme, ja Meetingpackage.com voi halutessaan muuttaa kyseisiä sääntöjä ja ehtoja ilman minkäänlaista ennakkovaroitusta. Verkkosivujamme selaamalla ja käyttämällä osoitat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi säännöt ja ehdot (yksityisyydensuojasäännöt mukaan lukien).

2. VARAUKSET, VAHVISTUKSET, MAKSUT JA PERUUTUKSET

Varaukset ja vahvistukset

Kaikki verkkosivuillamme vierailevat henkilöt voivat selata saatavilla olevia kokouspaikkoja sekä vertailla eri tuotepaketteja. Rekisteröidyt käyttäjät voivat sopivan paikan löydettyään lähettää palveluntarjoajalle tarjouspyynnön (lyhennetty muotoon “RFP” englanninkielisestä “Request for Proposal” -termistä) ja odottaa sen vahvistusta.

Palveluntarjoajalla on kaksi päivää aikaa joko hyväksyä tai hylätä asiakkaan lähettämä tarjouspyyntö. Jos palveluntarjoaja ei vastaa kahden päivän sisällä, niin tarjouspyyntö katsotaan hylätyksi. Palveluntarjoajan hyväksyttyä tarjouspyynnön asiakkaan on vahvistettava se vaadittujen valtuutettujen kanssa viiden päivän sisällä, jotta molempien osapuolten välille muodostuisi laillisesti pitävä sopimus.

Lisäselvennöksenä haluaisimme tarkentaa, että varaukset ovat pitäviä vasta kun asiakas on vahvistanut valtuutettujen vaaditun lukumäärän palveluntarjoajalle.

Maksaminen sekä erilliset varausmaksut

Meetingpackage.com ei laskuta asiakkaita varauksista tai asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä tehdyistä maksuista. Meetingpackage.com laskuttaa sen sijaan palveluntarjoajalta valtuutettujen lukumäärään perustuvan välityspalkkion. Varausmaksut ja asiakkaan laskutus ovat palveluntarjoajan sääntöjen ja ehtojen alaisia, ja niiden lopullinen toimeenpano tapahtuu asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä.

Peruutuspolitiikka

Palveluntarjoajalla on oikeus periä peruutusmaksu, jos asiakas peruu varauksensa sovitun eräpäivän jälkeen.

Palveluntarjoajat määrittävät varausten peruutus- ja rahojenpalautuskäytännöt, ja ilmoittavat niistä asiakkaille verkkosivun sekä sähköpostitse lähetetyn varauksen vahvistusviestin kautta.

Asiakkaan peruessa varauksen hän on oikeutettu rahojen palautukseen vain ja ainoastaan, jos hän on siihen oikeutettu asiaankuuluvien perumissääntöjen perusteella. Asiakkaalle ei palauteta rahoja tilauksen perumisen yhteydessä missään muussa tapauksessa.

Vakuutuskattavuus ja riskienhallinta

Vakuutuskäytännöt vaihtelevat palveluntarjoajasta riippuen. Lisätietojen saamiseksi kehotamme ottamaan suoraan yhteyttä palveluntarjoajaan.

 

3. KÄYTTÄJÄTILI

Asiakkaan on rekisteröidyttävä verkkosivulle käyttäjätilin luomalla voidakseen varata kokouksia Meetingpackage.comin kautta. Rekisteröinti hoidetaan verkon välityksellä ja se vahvistetaan Meetingpackage.comin lähettämän sähköpostin kautta.

Asiakkaalla saa olla vain yksi käyttäjätili. Käyttäjätilin luomiseksi asiakkaan on täytettävä verkosta löytyvä rekisteröintilomake ja lähetettävä asiakastietonsa hyväksyttäväksi Meetingpackage.comille.

Asiakkaat ovat vastuussa käyttäjätilinsä käytöstä sekä kaikista sen kautta tehdyistä toimenpiteistä. Käyttäjät ovat myös erityisesti vastuussa siitä, että heidän antamansa tiedot ovat paikkansapitäviä, kattavia ja ajan tasalla.

Rekisteröityminen on sallittu ainoastaan 18-vuotiaille yksityishenkilöille sekä yritysten kaltaisille oikeushenkilöille. Asiakkaiden on suostuttava antamaan itsestään paikkansapitävät, kattavat ja ajan tasalla olevat tiedot Meetingpackage.comin vaatimusten mukaisesti. Jos asiakas toimii yrityksen tai jonkin muun vastaavan oikeushenkilön nimissä, niin asiakkaalla on oltava täydet valtuudet luovuttaa kyseiset tiedot oikeushenkilön puolesta näiden sääntöjen ja ehtojen mukaisesti.

4. PALVELUNTARJOAJAT

Meetingpackage.com antaa palveluntarjoajien käyttöön verkkoalustan, jonka kautta he voivat myydä ja mainostaa kokouksia, kokouspaikkoja sekä muita vastaavia palveluita suoraan asiakkaille. Palveluntarjoajat voivat lisätä kokouspaikkoja ja tuotepaketteja Meetingpackage.comin palvelualustalle solmittuaan erillisen palveluntarjoajasopimuksen Meetingpackage.comin kanssa.

5. ASIAKAS-PALVELUNTARJOAJA-SUHDE

Asiakkaan varatessa kokouspaketin verkkosivun kautta hän solmii juridisesti pitävän sopimuksen kyseessä olevan palveluntarjoajan kanssa.

Asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen suhde on kyseessä olevan palveluntarjoajan käyttöehtojen alainen, ellei näissä säännöissä ja ehdoissa toisin mainita.

Asiakkaan tehdessä tarjouspyynnön Meetingpackage.com toimii vain ja ainoastaan asiakkaan ja palveluntarjoajan välisenä yhteyshenkilönä, lähettäen asiakkaan varaustiedot kyseessä olevalle palveluntarjoajalle sekä lähettäen asiakastiedot palveluntarjoajan käytettäväksi.

Lähettäessään tarjouspyynnön tai varatessaan kokouksen ja/tai tuotepaketin asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia palveluntarjoajan asettamia, kyseiseen kokoukseen ja/tai tuotepakettiin liittyviä sääntöjä, ehtoja ja käytäntöjä, joihin lukeutuvat muun muassa palveluntarjoajan turvallisuussäännöt, IT-yhteyssäännöt, käyttäjiä koskevat säännöt, käyttörajoitukset sekä muut mahdolliset säännöt.

Kaikkien verkkosivujemme käyttäjien on tiedostettava ja hyväksyttävä, että Meetingpackage.com toimii vain ja ainoastaan yhteyshenkilönä, auttaen asiakkaita ja palveluntarjoajia löytämään, vuokraamaan ja/tai tarjoamaan saatavilla olevia kokouspaikkoja. Käyttäjien on myös tiedostettava ja hyväksyttävä, että kaikki palveluntarjoajan ja asiakkaan kommunikaatio katsotaan puhtaasti näiden kahden osapuolen väliseksi, ja että kaikki kyseisten osapuolten välillä tapahtuva kommunikaatio sekä maksusiirrot ovat täysin heidän omalla vastuullaan.

Lisäselvennöksenä mainittakoon, että kaikki verkkosivuillamme vierailevat henkilöt – asiakkaat ja palveluntarjoajat mukaan lukien – tiedostavat ja hyväksyvät, että Meetingpackage.com ei itse myy tuotepaketteja, tai toimi palveluntarjoajan tai asiakkaan edustajana. Täten tiedostat ja hyväksyt, että Meetingpackage.com tarjoaa palvelun, jonka avulla palveluntarjoajat ja asiakkaat voivat kommunikoida ja harjoittaa liiketoimintaa suoraan keskenään.

Meetingpackage.com voi halutessaan toimia sovittelijana asiakkaan ja palveluntarjoajan välisissä, palvelua koskevissa kiistatilanteissa, vaikka sillä ei ole mitään erillistä velvollisuutta tehdä niin. Suomen lain määritelmien mukaisesti Meetingpackage.com ei ole millään tavoin velvollinen vastaamaan verkkosivun käyttäjien välisestä kanssakäymisestä tai maksusuorituksesta tapahtuvista vahingoista tai taloudellisista tappioista. Verkkosivua käyttävät henkilöt vapauttavat Meetingpackage.comin kaikista kuvatun kaltaisista maksusiirroista tai kommunikaatiosta johtuvista vaateista, syyteoikeuksista, velvoitteista ja vastuusta.

6. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

Asiakkaat suostuvat noudattamaan kaikkia palveluntarjoajan määrittämiä kokouspaikan käyttöön, tuotepaketin sisältämiin muihin palveluihin tai tiloihin ja/tai palveluntarjoajan tarjoamiin tarvikkeisiin liittyviä sääntöjä ja ehtoja, jotka on joko kuvattu verkkosivuillamme tai tuotu asiakkaan tietoon suoraan palveluntarjoajan toimesta.

Asiakkaiden on sitouduttava jättämään tilat samaan kuntoon kuin missä ne olivat heidän saapuessaan ja käyttämään tiloja vain ja ainoastaan sovittuun tarkoitukseen.

Asiakas on vastuussa korvaamaan palveluntarjoajalle kaikki kokouspaikalta lähtöön liittyvät kulut, vahingoittuneen omaisuuden, sekä muut kokouspaikalla oleskelun tai palveluntarjoajan antamien tarvikkeiden käyttämisen yhteydessä sattuneet vahingot.

Asiakkaat sitoutuvat korvaamaan Meetingpackage.comille kaikki mahdolliset tappiot, jotka johtuvat palveluntarjoajan tai jonkin toisen osapuolen Meetingpackage.comille tekemistä korvausvaateista, jotka ovat saaneet alkunsa asiakkaan kokouspaikalle tai palveluntarjoajan antamille tarvikkeille aiheuttamista vahingoista.

7. VASTUURAJOITUS

Palveluntarjoajat ovat luovuttaneet meille verkkosivuillamme esiteltyjä tuotteita ja palveluita koskevat tiedot. Vaikka noudatammekin tarkkuutta ja varovaisuutta palveluidemme suhteen, niin emme voi taata, että kaikki verkkosivuillamme tarjottu tieto on paikkansapitävää, kattavaa tai tarkkaa, emmekä myöskään ota vastuuta mistään verkkosivujemme teknisistä virheistä, katkoista, kaatumisista, korjaustoimenpiteistä tai huollosta sattuvista häiriöistä, tai sivuiltamme löytyvistä epätarkoista, harhaanjohtavista tai virheellisistä tiedoista.

Meetingpackage.com ei ota vastuuta yksittäisten palveluiden saatavuudesta tarjouspyynnön tai varauksen yhteydessä. Palveluiden kuvauksesta ja kattavuudesta huolehtiminen on niitä tarjoavan palveluntarjoajan vastuulla. Meetingpackage.com ei ota vastuuta palveluntarjoajan antamista virheellisistä tiedoista. Asiakkaan on oltava kuvatun kyseisissä tapauksissa otettava yhteyttä vain ja ainoastaan tiedot antaneeseen palveluntarjoajaan.

Meetingpackage.com toimii vain ja ainoastaan asiakkaan ja palveluntarjoajan välisenä yhteyshenkilönä, ja kaikki asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä tehdyt sopimukset koskevat pelkästään kyseistä kahta osapuolta. Tätä palvelua käyttämällä osoitat hyväksyväsi, että Meetingpackage.com ei ole missään tilanteessa osallisena kuvatun kaltaisissa sopimuksissa. Tämän vuoksi kaikki asiakkaan palveluntarjoajaa kohtaan esittämät vaateet tulee kohdistaa suoraan kyseiselle palveluntarjoajalle Meetingpackage.comin sijaan.

Asiakas sitoutuu korvaamaan Meetingpackage.comille kaikki tappiot, jotka johtuvat asiakkaan Meetingpackage.comiin kohdistamista korvausvaatimuksista, joiden syynä on palveluntarjoajan tekemä sopimusrike tai kokoustilojen, tuotepakettiin kuuluvien palveluiden tai tuotteiden ja/tai palveluntarjoajan antamien tarvikkeiden käyttö asiakkaan tai hänen edustajansa toimesta, tai asiakkaan tai hänen edustajansa ollessa paikalla tuotepaketin kattamissa tiloissa.

8. ASIAKASTILIN SULKEMINEN

Asiakkaat voivat sulkea käyttäjätilinsä halutessaan. Asiakastilin sulkeminen tai lopettaminen ei vaikuta millään tavoin asiakkaan ja palveluntarjoajan välisiin sopimuksiin.

Meetingpackage.com pidättää oikeuden irtisanoa käytössä olevan käyttäjätilin seuraavien syiden nojalla:

1) Asiakas rikkoo näiden sääntöjen ja ehtojen ohjeistuksia;

2) Asiakkaalla on maksurikkeitä palveluntarjoajaa kohtaan;

3) Asiakas osallistuu rikolliseen toimintaan; tai

4) Mistä tahansa muusta syystä, jonka vuoksi Meetingpackage.com katsoo käyttäjätilin irtisanomisen olevan välttämätöntä.

Meetingpackage.com voi halutessaan irtisanoa tai hyllyttää asiakkaan käyttäjätilin ja/tai mahdollisuudet palvelun käyttöön joko täysin tai osittain, ilman erillistä ilmoitusta kyseiselle asiakkaalle.

9. MUITA EHTOJA

Sivun ulkoasu, tekstit, grafiikat, valikoiman sommittelu, ohjelmistokäännökset, lähdekoodi, ohjelmisto sekä kaikki muu näillä verkkosivuilla esiintyvä materiaali ovat Meetingpackage.comin tekijänoikeuksilla suojattua omaisuutta.

Meetingpackage.com pidättää oikeuden muokata verkkosivuja sekä kaikkea palveluun liittyvää sisältöä tai ohjelmisto aina niin halutessaan. Palvelu on saatavilla vain ja ainoastaan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Minkä tahansa verkkosivuillamme esiintyvän sisällön, tiedon, ohjelmiston, tuotteen tai palvelun jälleenmyynti, syvälinkitys, käyttö, seuraaminen, lataaminen, kopiointi, esittäminen tai uudelleentuottaminen kaupallisessa tarkoituksessa on ehdottomasti kielletty.

Jos jokin näissä säännöissä ja ehdoissa määritellyistä säädöksistä todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai muutoin mahdottomaksi toteuttaa, niin sillä ei ole mitään vaikutusta muiden säädöksien sisältöön tai toimintaan. Käyttöehdot ja yksityisyydensuojasäännöt määrittävät yhdessä koko asiakkaan ja Meetingpackage.comin välisen, verkkosivujen käyttöä koskevan yhteisen suostumuksen. Vaikka Meetingpackage.com ei jossain yksittäisessä tilanteessa soveltaisikaan jotain käyttöehdoissa määriteltyä oikeutta tai sääntöä, niin se ei tarkoita kyseisen säännön olevan muutoin pätemätön.

10. LOPUT SÄÄNNÖT

Meetingpackage.com pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttäjäehtoja aina niin halutessaan.

Meetingpackage.comin tarjoamat palvelut ovat Suomen lain alaisia, lainvalintasäännöt pois lukien.

Mitkä tahansa näistä käyttöehdoista johtuvat kiistatilanteet sekä muut Meetingpackage.comiin tai sen palveluun kohdistuvat vaateet tulee esittää Helsingin kaupungin tuomioistuimille. Mikään tässä sopimusehdossa mainittu asia ei rajoita Meetingpackage.comin oikeutta haastaa näiden verkkosivujen käyttäjiä jonkin toisen tuomioistuimen eteen, eikä toisen/toisten tuomioistuinten käsittelyssä oleva haaste estä muiden haasteiden esittämistä muille tuomioistuimille samanaikaisesti tai erikseen, niin kauan kuin laki ja muut säädökset sallivat kyseisten haasteiden esittämisen.