Norēķini

Kompānijas nosaukums un adrese

Šī informācija tiks iekļauta visos rēķinos, kad būs nepieciešams veikt maksājumus.

Šajā lauciņā varat norādīt papildus informāciju, kuru Jūs velaties iekļaut maksājuma rēķinos.